Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn – quan sát xung quanh

HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN – QUAN SÁT XUNG QUANH

Hình ảnh tầm nhìn toàn cảnh trên cao bởi nhiều máy ảnh gắn trên xe được hiển thị trên màn hình trong xe. Bằng cách cung cấp các góc nhìn tại các khu vực có các góc khuất cho người lái xe, hệ thống này hỗ trợ lái xe an toàn hơn.

surroundeye_01

HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN – QUAN SÁT XUNG QUANH là dòng sản phẩm có nhiều tính năng để lựa chọn cho việc đáp ứng các yêu cầu khác nhau và các ứng dụng khác nhau của nhiều loại xe.

surroundeye_02

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-