Danh sách kết nối iPod

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2032 | Cật nhập lần cuối: 9/5/2015 12:20:56 PM | RSS

Trang này cung cấp thông tin về kết nối khẳng định các sản phẩm Clarion với các sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

     Danh sách các sản phẩm không phải là đầy đủ và chỉ đại diện cho mẫu xét nghiệm. Nếu một sản phẩm không được liệt kê, điều này không có nghĩa là nó sẽ không làm việc.
     Các kết quả thu được thông qua thử nghiệm trong điều kiện nhất định tại nhà máy.
     Kết quả thực tế có thể khác nhau khi sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện khác nhau và trong các môi trường khác nhau.
     Danh sách này chỉ báo cáo các kết quả thử nghiệm, nhưng không đảm bảo kết nối.

 
 
 

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Trang này cung cấp thông tin về kết nối khẳng định các sản phẩm Clarion với các sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

Danh sách các sản phẩm không phải là đầy đủ và chỉ đại diện cho mẫu xét nghiệm. Nếu một sản phẩm không được liệt kê, điều này không có nghĩa là nó sẽ không làm việc.
Các kết quả thu được thông qua thử nghiệm trong điều kiện nhất định tại nhà máy.
Kết quả thực tế có thể khác nhau khi sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện khác nhau và trong các môi trường khác nhau.
Danh sách này chỉ báo cáo các kết quả thử nghiệm, nhưng không đảm bảo kết nối.

2012 MultiMedia (NX702A, NX502A)

2012 Main Unit (CZ702A, CZ302A, CZ202A)

2011 MultiMedia (NX501A)

2011 MultiMedia (VX401A, VZ401A)

2011 Main Unit (CZ501A, CZ201A)

2011 Main Unit (CX501A, CX201A)

2010 Main Unit (CZ500A, CZ200A)

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-