Bluetooth tương thích

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2188 | Cật nhập lần cuối: 9/5/2015 12:23:19 PM | RSS

Trang này cung cấp thông tin về kết nối khẳng định các sản phẩm Clarion với các sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

     Danh sách các sản phẩm không phải là đầy đủ và chỉ đại diện cho mẫu xét nghiệm. Nếu một sản phẩm không được liệt kê, điều này không có nghĩa là nó sẽ không làm việc.
     Các kết quả thu được thông qua thử nghiệm trong điều kiện nhất định tại nhà máy. Kết quả thực tế có thể khác nhau khi sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện khác nhau và trong các môi trường khác nhau.
     Danh sách này chỉ báo cáo các kết quả thử nghiệm, nhưng không đảm bảo kết nối.
     Các chức năng của các mô hình được liệt kê trên bảng đang được kiểm tra điều kiện nhất định tại thời điểm phát hành. Xin lưu ý rằng hiệu suất có thể khác nhau từ bảng trên do cập nhật firmware hoặc thay đổi các thông số kỹ thuật điện thoại được thực hiện sau khi thử nghiệm.
     Xin lưu ý rằng các mô hình điện thoại di động mà không có thông tin được cung cấp, hoặc có khả năng hoạt động không được xác nhận không được liệt kê.

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Trang này cung cấp thông tin về kết nối khẳng định các sản phẩm Clarion với các sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

Danh sách các sản phẩm không phải là đầy đủ và chỉ đại diện cho mẫu xét nghiệm. Nếu một sản phẩm không được liệt kê, điều này không có nghĩa là nó sẽ không làm việc.
Các kết quả thu được thông qua thử nghiệm trong điều kiện nhất định tại nhà máy. Kết quả thực tế có thể khác nhau khi sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện khác nhau và trong các môi trường khác nhau.
Danh sách này chỉ báo cáo các kết quả thử nghiệm, nhưng không đảm bảo kết nối.
Các chức năng của các mô hình được liệt kê trên bảng đang được kiểm tra điều kiện nhất định tại thời điểm phát hành. Xin lưu ý rằng hiệu suất có thể khác nhau từ bảng trên do cập nhật firmware hoặc thay đổi các thông số kỹ thuật điện thoại được thực hiện sau khi thử nghiệm.
Xin lưu ý rằng các mô hình điện thoại di động mà không có thông tin được cung cấp, hoặc có khả năng hoạt động không được xác nhận không được liệt kê.

NX403A Mobile Phone Compatibility

NX702A Mobile Phone Compatibility

NX502A Mobile Phone Compatibility

CZ702A, CZ302A Mobile Phone Compatibility

NX501A Mobile Phone Compatibility

VX401A, VZ401A Mobile Phone Compatibility

CZ501A Mobile Phone Compatibility

CX501A Mobile Phone Compatibility

VX400A, VZ400A Mobile Phone Compatibility

CZ500A Mobile Phone Compatibility

BLT370

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-