NX502A Software Update Instructions ( for MPU, MCU and BT )

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1765 | Cật nhập lần cuối: 9/21/2015 3:43:44 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:
1. Chuẩn bị

1-1. Bạn sẽ cần một thẻ microSD Trống có công suất hơn 256MByte.
KHÔNG SỬ DỤNG NAVIGATION microSD CARD LÀM CẬP NHẬT NÀY !!
1-2. Vui lòng tải "NX502A_Asia.zip" file từ trang download và lưu vào máy tính của bạn.

NX502A_Asia.zip (85.1MByte)

> Tải về

1-3. Sau khi tải về hoàn tất, bạn sẽ cần phải giải nén "NX502A_Asia.zip" tập tin bằng cách sử dụng WinZip.
(http://www.winzip.com/downwz.htm)
Hãy trích xuất các tập tin và thư mục sau đây, sau đó sao chép tất cả các file và thư mục vào thẻ microSD Blank.
Files: MCU.bin, BT.bin, BTVer.bin, bootloader.bin, flasher.bin, updater.bin
Folder: CE69


Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu quá trình cập nhật, hãy ngắt kết nối bất kỳ thiết bị USB và / hoặc thẻ SD hiện đang kết nối. Trong bản cập nhật phần mềm Không Turn Power Off trên đơn vị.

2. Cập nhật

2-1. MPU Update


Vui lòng cập nhật phần mềm MPU đầu tiên như sau:
2-1-1. Vui lòng chọn "Settings" tùy chọn trong menu chính.2-1-2. Hãy loại bỏ các thẻ MicroSD Navigation hiện được chèn vào.
Lưu ý: Các Navigation Map dữ liệu được chứa trong thẻ MicroSD. Hãy cẩn thận và không bị mất hoặc thất lạc thẻ MicroSD này.
2-1-3. Xin vui lòng chèn thẻ MicroSD chuẩn bị trong 1-3 vào Khe cắm thẻ microSD.

2-1-4. Vui lòng chọn các "Version" tùy chọn.
2-1-5. Vui lòng chọn tùy chọn "Update"
2-1-6. Vui lòng chọn nút "Mũi tên phải" ở bên phải của MPU. Nếu mũi tên này là NOT Red (nếu Gray), xin vui lòng quay trở lại bước 2-2.
2-1-7. Vui lòng chọn nút "Mũi tên bên phải".
Xin vui lòng không tháo, ngắt kết nối hoặc điện Off the NX502A đến khi cập nhật đã được hoàn thành.
Điều này phần của bản cập nhật sẽ mất khoảng một phút để hoàn thành.


2-1-8. Sau khi MPU đã được cập nhật, các NX502A sẽ tự động khởi động lại.
2-1-9. Sau khi khởi động lại NX502A, Hãy tiếp tục Bước 2-1-1, 2-1-4 và 2-1-5.


2-2. MCU Update

2-2-1. Vui lòng chọn nút "Mũi tên phải" ở bên phải của MCU. Nếu mũi tên này là NOT Red (nếu Gray), xin vui lòng quay trở lại bước 2-3.
2-2-2. Vui lòng chọn nút "Mũi tên bên phải".
Xin vui lòng không tháo, ngắt kết nối hoặc điện Off the NX502A đến khi cập nhật đã được hoàn thành.
Điều này phần của bản cập nhật sẽ mất khoảng một phút để hoàn thành.
2-2-3. Sau khi MCU đã được cập nhật, các NX502A sẽ tự động khởi động lại.
2-2-4. Sau khi khởi động lại NX502A, Hãy tiếp tục Bước 2-1-1, 2-1-4 và 2-1-5.


2-3. BT (Bluetooth) Update


2-3-1. Vui lòng chọn nút "Mũi tên phải" ở bên phải của BT.
Nếu mũi tên này là NOT Red (nếu Gray), xin vui lòng quay trở lại bước 2-4.
2-3-2. Vui lòng chọn nút "Mũi tên bên phải".
Xin vui lòng không tháo, ngắt kết nối hoặc điện Off the NX502A đến khi cập nhật đã được hoàn thành.
Điều này phần của bản cập nhật sẽ mất khoảng ba phút để hoàn thành.
2-3-3. Sau khi BT đã được cập nhật, các NX502A sẽ tự động khởi động lại.


2-4. Các bước cuối cùng

2-4-1. Hãy loại bỏ các thẻ MicroSD có chứa các bản cập nhật phần mềm như là chuẩn bị ở bước 1-3.
2-4-2. Vui lòng chèn thẻ MicroSD Navigation đó đã được gỡ bỏ trong Step2-1-2.
2-4-3. Hãy khởi động lại NX502A.


3.Confirm Các phiên bản phần mềm cập nhật


3-1. Với sự hỗ trợ NX502A On, xin vui lòng liên lạc MENU nút chính mà nằm ở góc trên bên trái của NX502A.
3-2. Vui lòng chọn "Cài đặt" tùy chọn trong Menu chính.
3-3. Vui lòng chọn các "phiên bản" tùy chọn.
3-4. Vui lòng xác nhận rằng phiên bản phần mềm sau đây đã được cập nhật thành công.

Bluetooth HW05-SW01.57.00
Application 1.07.1.36 2014-04-18
MCU V2.39 Nov 13 2013Nếu các phiên bản phần mềm của bạn là như nhau, sau đó cập nhật của bạn đã được hoàn tất.


4. Các nội dung cải tiến trong phiên bản này.


4-1. Nội dung cải tiến với các ứng dụng 1.07.1.27 2012/12/31
1. Navigation giọng mức âm lượng hướng dẫn.
2. Các danh sách video vấn đề sản phẩm nào
3. Vô hiệu hoá nút Play khi hiện nay là trong gọi điện thoại.


4-2. Nội dung cải tiến với các ứng dụng 1.07.1.31 2013/10/12
Ứng dụng 1.07.1.31 2013/10/12
1. Không thể đúng cách tìm kiếm từ danh sách trong khi chế độ iPod.
2. Các đơn vị đóng băng khi chuyển đổi "iPod Video" và "iPod Audio" sử dụng iPod nano thế hệ thứ 6.
3. Hiển thị tên tiêu đề sai khi hoạt động trong danh sách tiêu đề trong khi chơi đĩa MP3.

MCU V2.38 8 tháng 7 2013
1. Mute trong khối lượng "0" trong khi chế độ iPod

Bluetooth HW05-SW01.57.00
Cập nhật 1. Bluetooth IOP

4-3. Nội dung cải tiến với các ứng dụng 1.07.1.36 2014/04/18
Ứng dụng 1.07.1.36 2014/04/18
1. mức âm lượng iPod / SD đã được hiệu chỉnh sau khi kết thúc một cuộc gọi điện thoại Bluetooth.
2. ID3 tag thông tin hiển thị chính xác trong khi ở chế độ SD.
3. Bluetooth Phonebook chuyển giao đã được sửa chữa và sẽ hiển thị ít hơn 1.000 địa chỉ liên hệ.
4. iPod hoạt động tạm dừng trong một cuộc gọi điện thoại Bluetooth.
5. Cải thiện iPod Classic (160GB) tương thích và giải quyết các vấn đề đóng băng.

MCU V2.39 13 Tháng mười một 2013
1. Disc đẩy hơn chạy.

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-