NX501A Software Update Instructions (for APP, MCU and MPEG)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1690 | Cật nhập lần cuối: 9/21/2015 3:37:58 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

1. Chuẩn bị


1-1. Bạn sẽ cần một thẻ MicroSD trống trong đó có một công suất hơn 128MByte.
(Bạn không thể sử dụng thẻ SD 4G Micro mà đến với các NX501A. Nếu bạn làm, nó sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn và bạn sẽ cần phải mua một thẻ thay thế.)
1-2. Vui lòng tải "NX501A-Asia.zip" file từ trang download và lưu vào máy tính của bạn.


NX501A-Asia.zip (32.5MByte)

>Tải về

1-3. Sau khi tải về hoàn tất, bạn sẽ cần phải giải nén "NX501A-Asia.zip" tập tin bằng cách sử dụng WinZip.
(http://www.winzip.com/downwz.htm)
Một thư mục có tên "SW_Update" sẽ được tạo ra. Sau đó sao chép "SW_Update" File vào thẻ MicroSD trống.


2. Cập nhật


2-1. Xin vui lòng nhấn núm âm lượng cho đến khi NX501A tắt.
2-2. Với NX501A tắt, xin vui lòng đưa ra các microSD Card Navigation mà hiện nay đang ở Khe thẻ MicroSD.
Lưu ý: Các Navigation Map dữ liệu được chứa trong thẻ microSD. Xin hãy cẩn thận và không bị mất hoặc thất lạc thẻ microSD này.
Sau đó chèn các thẻ MicroSD mà có "SW_Update" vào khe cắm thẻ MicroSD.
2-3. Với thẻ MicroSD, trong đó có các "SW_Update" file chèn vào NX501A, vui lòng nhấn núm Volume.


2-4. Các NX501A sẽ hướng dẫn bạn thông qua quá trình cập nhật ngay bây giờ. Hãy nhấn vào tùy chọn "PRESS HERE TO UPDATE" NX501A_Updates(MPU_MCU_BT)-1
2-5. Hãy nhấn vào tùy chọn "OK". NX501A_Updates(MPU_MCU_BT)-2
2-6. Khi bạn nhìn thấy thanh trạng thái cập nhật cho thấy "APP" tiến độ cập nhật, xin vui lòng không tháo, ngắt kết nối hoặc tắt nguồn NX501A đến khi cập nhật đã được hoàn thành.
Điều này phần của bản cập nhật sẽ mất khoảng hai phút để hoàn thành.
NX501A_Updates(MPU_MCU_BT)-3
2-7. "MPEG" và "MCU" cũng sẽ cập nhật tự động và liên tục. Xin vui lòng không tháo, ngắt kết nối hoặc tắt nguồn NX501A đến khi cập nhật đã được hoàn thành.


2-8. Khi "APP", "MCU" và "MPEG" đã hoàn tất cập nhật, màn hình sẽ yêu cầu bạn điều chỉnh Screen Calibration Touch.
Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hiệu chỉnh đúng màn hình cảm ứng bằng cách chạm vào chữ thập (+) bằng đầu ngón tay của bạn hoặc bằng cách sử dụng một màn hình cảm ứng bút stylus.
NX501A_Updates(MPU_MCU_BT)-4


2-9. Sau khi bạn đã hoàn thành các bước hiệu chỉnh màn hình cảm ứng, chạm vào màn hình ở vị trí bất kỳ để thoát khỏi hiệu chỉnh màn hình cảm ứng.
2-10. Xin vui lòng nhấn núm âm lượng cho đến khi NX501A tắt.
2-11. Với NX501A tắt, xin vui lòng đưa ra các thẻ MicroSD, trong đó có các "SW_Update" file.
2-12. Vui lòng chèn MicroSD Navigation đó đã được đưa ra trong bước 2-2.
2-13. Hãy khởi động lại NX501A bằng cách đẩy núm Volume.


3. Xác nhận kết quả


3-1. Với NX501A hỗ trợ trên, xin vui lòng chạm vào nút MENU mà nằm ở góc trên bên trái của NX501A.
3-2. Hãy chạm vào "Setting" nút (nút bảng điều khiển cảm ứng ở phía dưới bên phải của màn hình)
3-3. Xin hãy di chuyển đến cuối của mục chung.
3-4. Hãy chạm vào nút "Version" (nút bảng điều khiển cảm ứng)
3-5. Vui lòng xác nhận các phiên bản sau.

APP_V 3.9.18_01M3_110803
MCU_V 0.1.1_01M3_110803
MPG_V 3.21.61_01M3_110715
NX501A-Á-1-5
NX501A-Asia-1-5
(Bạn có thể xem các trang tiếp theo của bộ phim đầu vào cho các phiên bản phần mềm của MPEG.)
NX501A-Asia-2-6trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-