Các Ứng Dụng Trong CarPlay

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Mời thêm ứng dụng cùng với chuyến đi.

CarPlay hỗ trợ các ứng dụng khác trên iPhone của bạn - như ứng dụng âm thanh, nhắn tin và giọng nói yêu thích của bạn. Các ứng dụng được phát triển bởi nhà sản xuất ô tô cũng được hỗ trợ và tải về cửa hàng App Store, do đó bạn có thể kiểm soát nhiều tính năng của ô tô hơn mà không cần thoát khỏi CarPlay. Bạn có thể cá nhân hóa trải nghiệm của mình bằng cách sắp xếp lại chính xác cách ứng dụng của bạn xuất hiện trong CarPlay thông qua cài đặt trên iPhone của bạn.

Ngoài một số ứng dụng mặc định đi kèm, các bạn có thể tải thêm các ứng dụng hỗ trợ Apple CarPlay có từ App Store.

Các Ứng Dụng Trong CarPlay

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-