Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Dvd Bằng Miracast

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Điện thoại Samsung: Bạn có thể vuốt thanh trạng thái của điện thoại, nếu có mục "Kết nối nhanh" nghĩa là điện thoại có Miracast.

Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Dvd Bằng Miracast

Ngoài ra, trên một số điện thoại Samsung đời cũ, bạn hãy thử vào mục Cài đặt ---> NFC và chia sẻ ---> Screen Mirroring.

Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Dvd Bằng Miracast

Điện thoại Sony: Cài đặt ---> Kết nối thiết bị (hoặc một số điện thoại đặt là Kết nối Xperia) ---> Phản chiếu màn hình

Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Dvd Bằng Miracast

Điện thoại LG: Cài đặt ---> Chia sẻ và kết nối ---> Chia sẻ màn hình.

Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Dvd Bằng Miracast

Điện thoại HTC: Cài đặt ---> HTC Connect.

Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Dvd Bằng Miracast

Điện thoại Oppo: Cài đặt ---> Kết nối không dây khác ---> Hiển thị không dây.

Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Dvd Bằng Miracast

Điện thoại Windows Phone: Cài đặt ---> Chiếu màn hình của tôi.

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-