Giới Thiệu Về Phương Thức Kết Nối Miracast

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Miracast là giao thức truyền tải nội dung không dây cho phép chúng ta truyền tải nội dung từ một thiết bị này sang một thiết bị khác. Nó tích hợp cùng tiêu chuẩn với công nghệ Wifi Direct cho phép người dùng tạo ra một mạng riêng (chuyên biệt) giữa điện thoại và dvd trên xe.

Trên điện thoại, tính năng này thường ở phần Cài đặt kết nối, tuỳ hãng mà có thể có tên gọi khác nhau như Screen Mirroring, Chiếu màn hình của tôi, Screen Cast, Phản chiếu hình ảnh, Chiếu màn hình, T-Cast.

Sử dụng Wifi Display để kiểm tra điện thoại có hỗ trợ Miracast hay không (tải wifi display trong CH play)

Wifi Display trong CH Play có biểu tượng như hình

Giới Thiệu Về Phương Thức Kết Nối Miracast

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-