Hướng dẫn tải sử dụng sản phẩm

Xin vui lòng đọc các điều khoản sau đây.

Trước khi sử dụng Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Dịch vụ tải phần trên trang web này, bạn phải đồng ý với những điều sau đây "Điều khoản sử dụng."

Điều khoản sử dụng

Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên trang web này là bản quyền Clarion Công ty TNHH phân phối trái phép của các nội dung trong toàn bộ hoặc một phần bị cấm bởi pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể in một bản cho cá nhân, phi thương mại.

Errata và các vật liệu khác như vậy đôi khi đến đóng gói với các sản phẩm như là chất bổ sung để hướng dẫn sản phẩm, nhưng không phải tất cả các vật liệu như vậy xuất hiện trên trang web này.

Về nguyên tắc, các hướng dẫn sử dụng sản phẩm xuất hiện trên trang web này là từ khi sản phẩm đã được bán lần đầu tiên. Các nội dung của hướng dẫn sử dụng sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo khi có thay đổi về thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc trong các quy định và có thể khác nhau từ các nhãn hiệu sản phẩm hoặc sản phẩm mà bạn sở hữu. Nếu có sự khác biệt trong các thông số kỹ thuật của sản phẩm bạn sở hữu và hướng dẫn sản phẩm trên trang web này, hoặc nếu bạn có câu hỏi liên quan đến nội dung của trang web này, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, nếu các sản phẩm của nhãn hiệu mà đi kèm với các sản phẩm được sửa đổi, phiên bản sửa đổi có thể được đăng trên trang web này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, các hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên trang web này không được cập nhật với tất cả các phiên bản của hướng dẫn sử dụng sản phẩm có sẵn với các sản phẩm.

Các mô hình tham chiếu trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên trang web này có thể không có sẵn để mua hàng do ngừng sản xuất hoặc các lý do khác.

Trang web này không chứa hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho mỗi sản phẩm mà Clarion bán. Nếu bạn không thể tìm thấy hướng dẫn sản phẩm bạn đang tìm kiếm, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng và mua nó. Có thể có trường hợp các sản phẩm của nhãn hiệu áp dụng không có thể được mua do ngừng sản xuất hoặc các lý do khác.

Những hướng dẫn sử dụng sản phẩm là dành cho các tài liệu tham khảo của khách hàng đã mua sản phẩm Clarion và được viết với giả định rằng sản phẩm đã được mua. Trong một số trường hợp Clarion có thể không có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến các hướng dẫn sử dụng sản phẩm từ những người đã không mua các sản phẩm.

Clarion không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng các dịch vụ trên trang web này (bao gồm thiệt hại do tham nhũng dữ liệu, ngưng dịch vụ, mất thông tin bán hàng, vv) ngay cả khi nó đã được công bố trước đó chẳng hạn thiệt hại hay khiếu nại trách nhiệm của các bên thứ 3 có thể phát sinh.

Dịch vụ này có thể được ngừng hoặc bị các điều kiện thay đổi mà không cần thông báo.

Không đồng ý

Đồng ý

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-