Hỗ trợ

 • Liên hệ

  Liên hệ

  Clarion Việt Nam

  Building 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: 08.6673 1430.

  {lienhe:batdau}

  {lienhe:hoten}

  {lienhe:email}

  {lienhe:dienthoai}

  <p class="sofax"><label for="fax">Fax</label>

  <input type="hidden" value="<br>Số fax: " name="t1">

  <input type="text" placeholder="Số Fax" id="t2" name="t2" size="40" maxlength="255" class="form">

  <span class="error" id="lienhe_t2_errorloc"></span>

  </p>

  {lienhe:diachi}

  {lienhe:noidung}

  {lienhe:xacthuc}

  {lienhe:ketthuc}

  {lienhescript:batdau}

  {lienhescript:hoten}

  {lienhescript:email}

  {lienhescript:dienthoai}

  {lienhescript:noidung}

  {lienhescript:xacthuc}

  {lienhescript:ketthuc}

  Nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam bởi

  Toan Viet IEX Co, Ltd

  Spring Wealth Trading Pte Ltd

  Xem toàn bộ

  • Bluetooth tương thích

   Trang này cung cấp thông tin về kết nối khẳng định các sản phẩm Clarion với các sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

        Danh sách các sản phẩm không phải là đầy đủ và chỉ đại diện cho mẫu xét nghiệm. Nếu một sản phẩm không được liệt kê, điều này không có nghĩa là nó sẽ không làm việc.
        Các kết quả thu được thông qua thử nghiệm trong điều kiện nhất định tại nhà máy. Kết quả thực tế có thể khác nhau khi sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện khác nhau và trong các môi trường khác nhau.
        Danh sách này chỉ báo cáo các kết quả thử nghiệm, nhưng không đảm bảo kết nối.
        Các chức năng của các mô hình được liệt kê trên bảng đang được kiểm tra điều kiện nhất định tại thời điểm phát hành. Xin lưu ý rằng hiệu suất có thể khác nhau từ bảng trên do cập nhật firmware hoặc thay đổi các thông số kỹ thuật điện thoại được thực hiện sau khi thử nghiệm.
        Xin lưu ý rằng các mô hình điện thoại di động mà không có thông tin được cung cấp, hoặc có khả năng hoạt động không được xác nhận không được liệt kê.

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Danh sách kết nối iPod

   Trang này cung cấp thông tin về kết nối khẳng định các sản phẩm Clarion với các sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

        Danh sách các sản phẩm không phải là đầy đủ và chỉ đại diện cho mẫu xét nghiệm. Nếu một sản phẩm không được liệt kê, điều này không có nghĩa là nó sẽ không làm việc.
        Các kết quả thu được thông qua thử nghiệm trong điều kiện nhất định tại nhà máy.
        Kết quả thực tế có thể khác nhau khi sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện khác nhau và trong các môi trường khác nhau.
        Danh sách này chỉ báo cáo các kết quả thử nghiệm, nhưng không đảm bảo kết nối.

    
    
    

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Xem toàn bộ

 • Hướng dẫn tải sử dụng sản phẩm

  Hướng dẫn tải sử dụng sản phẩm

  Xin vui lòng đọc các điều khoản sau đây.

  Trước khi sử dụng Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Dịch vụ tải phần trên trang web này, bạn phải đồng ý với những điều sau đây "Điều khoản sử dụng."

  Điều khoản sử dụng

  Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên trang web này là bản quyền Clarion Công ty TNHH phân phối trái phép của các nội dung trong toàn bộ hoặc một phần bị cấm bởi pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể in một bản cho cá nhân, phi thương mại.

  Errata và các vật liệu khác như vậy đôi khi đến đóng gói với các sản phẩm như là chất bổ sung để hướng dẫn sản phẩm, nhưng không phải tất cả các vật liệu như vậy xuất hiện trên trang web này.

  Về nguyên tắc, các hướng dẫn sử dụng sản phẩm xuất hiện trên trang web này là từ khi sản phẩm đã được bán lần đầu tiên. Các nội dung của hướng dẫn sử dụng sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo khi có thay đổi về thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc trong các quy định và có thể khác nhau từ các nhãn hiệu sản phẩm hoặc sản phẩm mà bạn sở hữu. Nếu có sự khác biệt trong các thông số kỹ thuật của sản phẩm bạn sở hữu và hướng dẫn sản phẩm trên trang web này, hoặc nếu bạn có câu hỏi liên quan đến nội dung của trang web này, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

  Ngoài ra, nếu các sản phẩm của nhãn hiệu mà đi kèm với các sản phẩm được sửa đổi, phiên bản sửa đổi có thể được đăng trên trang web này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, các hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên trang web này không được cập nhật với tất cả các phiên bản của hướng dẫn sử dụng sản phẩm có sẵn với các sản phẩm.

  Các mô hình tham chiếu trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên trang web này có thể không có sẵn để mua hàng do ngừng sản xuất hoặc các lý do khác.

  Trang web này không chứa hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho mỗi sản phẩm mà Clarion bán. Nếu bạn không thể tìm thấy hướng dẫn sản phẩm bạn đang tìm kiếm, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng và mua nó. Có thể có trường hợp các sản phẩm của nhãn hiệu áp dụng không có thể được mua do ngừng sản xuất hoặc các lý do khác.

  Những hướng dẫn sử dụng sản phẩm là dành cho các tài liệu tham khảo của khách hàng đã mua sản phẩm Clarion và được viết với giả định rằng sản phẩm đã được mua. Trong một số trường hợp Clarion có thể không có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến các hướng dẫn sử dụng sản phẩm từ những người đã không mua các sản phẩm.

  Clarion không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng các dịch vụ trên trang web này (bao gồm thiệt hại do tham nhũng dữ liệu, ngưng dịch vụ, mất thông tin bán hàng, vv) ngay cả khi nó đã được công bố trước đó chẳng hạn thiệt hại hay khiếu nại trách nhiệm của các bên thứ 3 có thể phát sinh.

  Dịch vụ này có thể được ngừng hoặc bị các điều kiện thay đổi mà không cần thông báo.

  Không đồng ý

  Đồng ý

  Xem toàn bộ

 • Nhắn tin tới người sử dụng tại nhà máy hoặc các đại lý lắp đặt thiết bị

  Nhắn tin tới người sử dụng tại nhà máy hoặc các đại lý lắp đặt thiết bị

  Thông tin cho người sử dụng của nhà máy hoặc đại lý lắp đặt thiết bị liên lạc.

  Sản phẩm đã được thiết kế và sản xuất cho xe ô tô cụ thể. Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với đại diện nhà sản xuất ô tô tại địa phương.

  Thắc mắc liên quan đến việc sửa chữa và kiểm tra.

  Vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Clarion

  Xem toàn bộ

 • Hướng dẫn cài đặt dịch vụ tải

  Hướng dẫn cài đặt dịch vụ tải

  Điều khoản sử dụng


  Trước khi sử dụng Hướng dẫn cài đặt dịch vụ tải trên trang web này, bạn phải đồng ý với những điều sau đây "Điều khoản sử dụng."


  Điều khoản sử dụng

  Các hướng dẫn sử dụng cài đặt trên trang web này là bản quyền Clarion Công ty TNHH phân phối trái phép của các nội dung trong toàn bộ hoặc một phần bị cấm bởi pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể in một bản cho cá nhân, phi thương mại.

  Errata và các vật liệu khác như vậy đôi khi đến đóng gói với các sản phẩm như bổ sung hướng dẫn cài đặt, nhưng không phải tất cả các vật liệu như vậy xuất hiện trên trang web này.

  Về nguyên tắc, các hướng dẫn sử dụng cài đặt xuất hiện trên trang web này là từ khi sản phẩm đã được bán lần đầu tiên. Các nội dung của hướng dẫn sử dụng cài đặt có thể thay đổi mà không thông báo khi có thay đổi về thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc trong các quy định và có thể khác nhau từ các nhãn hiệu sản phẩm hoặc cài đặt bạn sở hữu. Nếu có sự khác biệt trong các thông số kỹ thuật của sản phẩm bạn sở hữu và hướng dẫn cài đặt trên trang web này, hoặc nếu bạn có câu hỏi liên quan đến nội dung của trang web này, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

  Ngoài ra, nếu hướng dẫn lắp đặt đi kèm với sản phẩm được sửa đổi, phiên bản sửa đổi có thể được đăng trên trang web này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, các hướng dẫn sử dụng cài đặt trên trang web này không được cập nhật với tất cả các phiên bản của hướng dẫn sử dụng cài đặt đi kèm với sản phẩm.

  Các mô hình tham chiếu trong hướng dẫn sử dụng cài đặt trên trang web này có thể không có sẵn để mua hàng do ngừng sản xuất hoặc các lý do khác.

  Trang web này không chứa hướng dẫn cài đặt cho mỗi sản phẩm mà Clarion bán. Nếu bạn không thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt, bạn đang tìm kiếm, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng và mua nó. Có thể có trường hợp cài đặt thủ công được áp dụng không có thể được mua do ngừng sản xuất hoặc các lý do khác.

  Những hướng dẫn cài đặt dành cho các tài liệu tham khảo của khách hàng đã mua sản phẩm Clarion và được viết với giả định rằng sản phẩm đã được mua. Trong một số trường hợp Clarion có thể không có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến các hướng dẫn sử dụng cài đặt từ những người đã không mua các sản phẩm.

  Clarion không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng các dịch vụ trên trang web này (bao gồm thiệt hại do tham nhũng dữ liệu, ngưng dịch vụ, mất thông tin bán hàng, vv) ngay cả khi nó đã được công bố trước đó chẳng hạn thiệt hại hay khiếu nại trách nhiệm của các bên thứ 3 có thể phát sinh.

  Dịch vụ này có thể được ngừng hoặc bị các điều kiện thay đổi mà không cần thông báo.

  Không đồng ý

  Đồng ý

  Làm thế nào để xem file PDF
  Để xem các file PDF trên trang web này, bạn cần phải cài đặt Adobe Acrobat Reader phiên bản 6.0 hoặc cao hơn hoặc các plugin Adobe Reader (cả tải miễn phí) trên máy tính của bạn. Nếu máy tính của bạn không có phần mềm này, bạn có thể tải về phiên bản thích hợp cho máy tính của bạn từ trang web của Adobe bằng cách nhấn vào biểu tượng.

  Xem toàn bộ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-